डोने संस्कृति र पहिचान

आरती डोने
आरती डोने

गाउँ गाउँ डुल्छत भुस्या कुत्ता
बाँकी रछिक खाएरलै फात्ल जुत्ता ।
आफ्ने नी आगाडी नै बढ्लार
अर्काक नी खुट्टी तान्लार
कनिकौ हख्छिक हाम्रो सुनौलो
शानडोने जातिक संस्कृति र पहिचान ।
डिङ डङ डिस्को अनि अर्काक बोली सारालार
फाइफुर्ती कर्लार एक्ता माखो नै मारलार
यस्नक रछिक डोन्याक जात
तसौ कछि हख्छिक हाम्रो संस्कृति र पहिचान बाज ।
राम्रो कामलाई साथ बैके नैबुज्ल कुरा बुझै बैके
रिस र डाहार ईर्ष्या मात्रै
एक्ता बैके त्रुटिलाई सपारै बैके
बकमफुसे हाउगुजी आइछिक निर्देशन
अनि कछि रछिक संस्कृति र पहिचान
विर्सैनु अब ख्याली गीत ।
बिर्सैनु अब डोने मारुनी नाच
बिर्सैनु अब छेवर मारुनी गीत
पँढीकौ बन्ल अर्वुज र गोवर ग्वाँच
अनि कछि रछिक संस्कृति र पहिचान ।
मन त बैरल कोन्नुलै किच्छु बोल्लार ।
हाम्रो आफ्नो संस्कृति विर्साकौ विदेशीमा रामालार
हाम्रो आफ्नो संस्कृतिमा गर्व करै नै जान्लार
हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई नालीमा मिसालार
तसौ कछि हख्छिक संस्कृति र पहिचान ।
माघे संक्रान्ति हाम्रो चहाड मिलिको मानै पर्छिक
डोने संस्कृति र पहिचान विश्वलाई चिन्या पर्छिक ।